Rěkam Mato. Tole je moja internetowa strona.

Ideja za tutu stronu a za medije na njej nasta 2007. W tutym lěće bu tu předstajene dźěło započate.
Tehdy započach hudźbu z pomocu ličaka tworić. Při tym hrajach a hraju sej ze zwukami, kotrež znaju z prjedawšeje zaběry z hudźbu, a ze zwukami, kotrež wobdawaja a wowliwuja mje we wšědnym žiwjenju.
Zaměr toho je, stworić wěsty rum. Tajki rum nastawa hižo mjez nawušnikomaj słuchatkow.
Wotwisujo wot wosobinskich nazhonjenjow słucharja a wizuelnych zaćišćow za čas słuchanja, wujewja so za njeho wšelake móžnosće interpretacije hudźbneho krucha.
Z toho móže w najlěpšim padźe identifikacija z rěčacymi, rěčanym a ze zwukami nastać kaž tež motiwacija. Motiwacija, dale připosłuchać, a motiwacija, hudźbu tworić.

Z nastorkom za tu pokazane fota bě Hong Kong.
Tute město skićeše z jeho přemóžacym wuprudźenjom swětłosće a wulkosće składnosć, so z wot čłowjeka stworjenym rumom rozestajeć.
2008 rozsudzich so, najwjetši dźěl mojich wudźěłkow pod pseudonymom matotam zjeć.

Strona je tak natwarjena, zo dadźa so runočasnje fota wobhladać a hudźba słuchać.
31.10.2019: Moje wobdźěwanje wot “Musique funèbre” (Witold Lutosławski) je dokónčene. ...wjace
31.10.2019: “Artificial Music 01” a “The Movies 02” su nětko tež na Spotify ... wozjewjene. ...wjace
01.05.2019: Tačel ‘The Movies 02’ je wušła ...wjace
02.12.2017: Tačel ‘Artificial Music 01’ je wušła. ...wjace
14.10.2011: +/- hong kong ...wjace