Rěkam Mato. Tole je moja internetowa strona.

Ideja za tutu stronu a za medije na njej nasta 2007. W tutym lěće bu tu předstajene dźěło započate.
Tehdy započach hudźbu z pomocu ličaka tworić. Při tym hrajach a hraju sej ze zwukami, kotrež znaju z prjedawšeje zaběry z hudźbu, a ze zwukami, kotrež wobdawaja a wowliwuja mje we wšědnym žiwjenju.
Zaměr toho je, stworić wěsty rum. Tajki rum nastawa hižo mjez nawušnikomaj słuchatkow.
Wotwisujo wot wosobinskich nazhonjenjow słucharja a wizuelnych zaćišćow za čas słuchanja, wujewja so za njeho wšelake móžnosće interpretacije hudźbneho krucha.
Z toho móže w najlěpšim padźe identifikacija z rěčacymi, rěčanym a ze zwukami nastać kaž tež motiwacija. Motiwacija, dale připosłuchać, a motiwacija, hudźbu tworić.

Z nastorkom za tu pokazane fota bě Hong Kong.
Tute město skićeše z jeho přemóžacym wuprudźenjom swětłosće a wulkosće składnosć, so z wot čłowjeka stworjenym rumom rozestajeć.
2008 rozsudzich so, najwjetši dźěl mojich wudźěłkow pod pseudonymom matotam zjeć.

Strona je tak natwarjena, zo dadźa so runočasnje fota wobhladać a hudźba słuchać.
02.12.2017: tačel ‘artificial music 01’ je wušła ...wjace
29.10.2015: matotam na facebook ...wjace
29.10.2015: matotam na SoundCloud ...wjace
14.10.2011: +/- hong kong ...wjace
10.07.2011: Wóčko a (nje)móžny rum 2 ...wjace